Horse Babu

Acting

1991

Kshana Kshanam

- Narayana
x